Înscrierile pentru noua sesiune de curs „Proiectarea și desfășurarea învățării cu suport digital” vor fi deschise în acest weekend (8 octombrie) pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Cursul este gratuit, se parcurge în ritm propriu, iar timpul de învățare este estimat la 30 de ore. Se desfășoară pe platforma iTeach, sub egida Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București.

Cursul abordează dintr-o perspectivă pedagogică integrarea instrumentelor online și resurselor în format digital în activități la clasă. Contribuie la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin oferirea unor exemple și sugestii concrete, utile pentru designul situațiilor educative de la disciplina pe care o predau. Oferă teme de reflecție privind dinamizarea lecțiilor, creșterea motivației elevilor, încurajarea participării și interesului pentru cunoaștere.

Cursul este structurat în două părți – o fundamentare teoretică cu elementele esențiale ale designului instruirii, însoțită de aplicații practice și exerciții colaborative care susțin și dezvoltă competențele de proiectare a activităților de învățare.

Rezultatele așteptate ale învățării vizate de cursul pentru cadrele didactice se concretizează pe trei niveluri:

  1. Dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiilor digitale pentru educație, precum și de valorificare optimă a potențialului creativ al acestora în activități profesionale;
  2. Integrarea resurselor în format digital în curriculumul implementat la clasă, prin proiectarea, desfășurarea și evaluarea unor situații educative eficiente;
  3. Ameliorarea propriei activități prin reflecție asupra avantajelor și limitelor încorporării de noi mijloace, abordări și strategii în activitatea didactică – predare, învățare, evaluare – și în parcursul carierei didactice – informare, formare, cercetare, publicare, participarea în comunități virtuale de practică.

Cursul „Proiectarea și desfășurarea învățării cu suport digital” este parte din noua ofertă de cursuri din programul de formare iTeach.ro: https://iteach.ro/pagina/21495/

Pentru înscrierea la cursurile iTeach, utilizați contul dvs. de cadru didactic de pe platforma iTeach.ro.

* * *

iTeach este cea mai mare platformă pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din România. Conține cursuri pentru profesori, instrumente pentru publicarea de resurse educaționale digitale și de articole în reviste educaționale.

Cursurile iTeach fac parte din categoria programelor pentru abilitare funcțională, categoria 3. Certificatele de la cursurile iTeach nu necesită echivalare separată, ci doar recunoaștere.

Platforma iTeach este dezvoltată în parteneriat de către Institutul pentru Educație și Social IT, în colaborare cu ONG-uri, companii, universități.