Cadre didactice de la Universitatea din București (UB), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) lansează un program de formare, în domeniul inteligenței artificiale, dedicat pedagogiei digitale. Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul superior și cuprinde trei cursuri online, desfășurate în format hibrid (sincron și asincron), care vor aborda teme precum: utilizarea inteligenței artificială în educație, metode de predare online, soft skills și comunicare în educația digitală.

Aceste sesiuni de formare sunt gratuite și urmăresc familiarizarea cadrelor didactice cu aspectele pedagogice, tehnice și etice ale utilizării IA în educație.

În Universitatea din București, acest amplu exercițiu de formare colegială se desfășoară încă din 2021 și este un succes din mai multe perspective, atât la nivel individual – profesional, personal și social – cât și la nivel instituțional. Favorizează transferul de expertiză în cadrul universității, între facultăți și domenii, în situații firești, într-o atmosferă mai puțin formală, deschisă întrebărilor. Este o modalitate de formare, de intercunoaștere, de calibrare a unui climat favorabil învățării și, astfel, de dezvoltare instituțională sustenabilă.” afirmă prof. univ. dr. Lucian Ciolan, prorector al Universității din București și coordonatorul programului UB Peer-learning.

Anul trecut, s-au derulat 38 de ateliere de lucru și sesiuni de formare, la care au participat peste 450 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi și personal auxiliar din UB. Sesiunile din 2024 sunt deja mai nuanțate și includ mai multe teme din aria pedagogiilor inovative. Dintre acestea, cursul „Inteligența artificială în educație” este deschis și pentru cadre didactice din alte universități, fiind de altminteri dezvoltat în colaborare de cadre didactice din UB, SNSPA și UAIC.

Conf. univ. dr. Olimpius Istrate, autor de curs și formator, completează: „Sunt două fațete de la care pornim și pe care le abordăm pragmatic și aplicat: Tehnologia și inteligența artificială ne împiedică, adeseori, să ne construim în lumina a ceea ce numim (sau numeam) «uman». Tehnologia și inteligența artificială ne ajută să ne privim într-o oglindă specială, prin care ne redefinim valoric și identitar. Iar provocarea pe care o lansăm cadrelor didactice este să participe la acest demers de transformare, să reflectăm împreună la «confruntările» în care se regăsesc astăzi studenții noștri și să găsim idei pentru a le sprijini devenirea consistentă, autentică, creativă.

„Inteligența artificială în educație” este un curs introductiv ce urmărește familiarizarea cadrelor didactice cu aspectele pedagogice, tehnice și etice ale utilizării IA în educație. Pe parcursul formării, participanții sunt implicați în dezbateri asupra valorii IA pentru activități didactice, de cercetare și de dezvoltare profesională. Sunt invitați să exerseze variate instrumente cu IA, pentru a-și susține demersurile de cercetare, pentru a proiecta parcursuri de învățare, pentru a dezvolta materiale suport pentru predare, pentru a construi situații educative relevante, actuale, eficiente.

Cursul nostru completează și se grefează pe parcursul de formare psihopedagogică a cadrelor didactice, este parte din acest domeniu emergent al pedagogiei digitale. Este vorba, într-o mare măsură, de o ocazie pentru reconsiderarea relevanței propriei strategii didactice, împreună cu alți colegi-profesori, într-un model de construcție colaborativă pe care cercetările îl arată ca fiind cel mai eficient pentru performanța în învățare a studenților și a elevilor.”, a susținut conf. univ. dr. Simona Velea, director al Departamentului pentru Formarea Personalului Didactic din cadrul Facultății de Științe Politice (SNSPA).

Prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, FPSE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, menționează că „participarea la program reprezintă o șansă pentru colegii universitari să aprofundeze o tematică actuală și de maximă importanță în ceea ce privește pedagogia universitară. Tematicile privind utilizarea tehnologiei și a  inteligenței artificiale, abordate din perspectiva științelor educației, pot oferi răspunsuri la întrebări  dar și abordări practice referitoare la acestea”

Durata formării este de 27 de ore (din care 6 ore în cele 3 întâlniri sincron online): conținut (teorie și tutoriale), exerciții și aplicații practice, sarcini de lucru pentru evaluare continuă, testul final.

Înscrierile se pot face online, până la data de 16 februarie (inclusiv).
Cadrele didactice din învățământul universitar completează formularul disponibil în pagina https://pedagogie-digitala.ro/curs/

* * *

Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, cursul „Inteligența artificială în educație – elemente introductive” se desfășoară asincron, pe platforma iTeach (cod curs: 115): https://iteach.ro/pagina/21495/

 

Sursa: SNSPA