În acest material:

Primele pentru carieră didactică și dezvoltare profesională sunt acordate profesorilor și angajaților din sistemul de învățământ începând cu octombrie 2023, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 58 din 12 iunie 2023. Voucherele constau în sume de 1.500 de lei pentru cadre didactice, respectiv 500 de lei pentru dezvoltarea profesională a angajaților personal didactic auxiliar.

Cine primește vouchere – prima de carieră didactică?

De prima de carieră didactică din octombrie 2023 beneficiază următoarele categorii de personal, cu condiția să fi fost în activitate în anul școlar anterior (2022-2023):

 • cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat (1500 de lei);
 • cadrele didactice din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/ lector și asistent universitar (1500 de lei);
 • personalul didactic auxiliar din sistemul de învățământ universitar (500 de lei).

Prima de carieră didactică are drept scop susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare/ universitare în procesul educațional.

Voucher pentru profesori. Prima de carieră didactică. Cu titlul informativ

Voucher pentru profesori. Prima de carieră didactică. Cu titlul informativ

 

Listă cu furnizori afiliați

Puteți utiliza legal cardul/ prima de carieră didactică doar la furnizorii care pot primi plăți cu acest card. Orientativ, vă punem la dispoziție câteva variante de (suport pentru) dezvoltare profesională de care puteți beneficia cu ajutorul sprijinului de la stat pentru cariera didactică.

 1. Platforma iTeach – Institutul pentru Educație
  Oferă: cursuri online din categoria programelor pentru abilitare funcțională, categoria 3 (15 credite profesionale); posibilitatea de a publica articole în reviste educaționale; publicarea de resurse educaționale deschise (RED) cu posibilitatea de omologare la Ministerul Educației; acces la baze de date cu RED-uri și cu articole educaționale.
  Factura pe care o primiți de la Institutul pentru Educație specifică: servicii de dezvoltare profesională – cursuri de formare psihopedagogică, acces la platforma educațională iTeach (suntprofesor.ro) pentru DPC, pentru publicare de articole în reviste educaționale și RED.
  Cum se cumpără: În contul dvs. de pe platforma iTeach pentru cadre didactice, intrați pe pagina Puncte iTeach, din meniul Resursele mele.
  Mai multe informații: https://iteach.ro/iteach-pentru-profesori.html
 2. eMAG
  Oferă: produse ce pot fi achiziționate cu cardul „Prima de carieră didactică”, respectiv „Prima de carieră profesională”: laptopuri și accesorii, tablete și accesorii, telefoane și smartwatches, desktopuri PC, monitoare, imprimante, scannere și consumabile, periferice PC, alte produse cu scop didactic specific.
  30% din bugetul disponibil poate fi folosit pentru achiziționarea de produse destinate nevoilor didactice specifice.
  Cum se cumpără: Alegeți din eMag produsele dorite și eligibile conform programului și le adăugați în coș. Apoi selectați metoda de plată „Card de debit sau credit” și introduceți datele cardului „Prima de carieră”, fără a-l salva. Dacă valoarea coșului de cumpărături eMag depășește bugetul dvs. de pe cardul „Prima de carieră”, puteți achiziționa un Card Cadou cu care puteți achita diferența.
  Mai multe informații: https://www.emag.ro/lps/prima-didactica-2023-2024

Rețeaua completă de furnizori afiliați pentru prima de carieră didactică: https://www.sodexo.ro/produse/prima-de-cariera-didactica/

 

Când se poate utiliza prima de carieră didactică

Prima de carieră didactică distribuită în octombrie 2023 poate fi utilizată pentru cheltuieli aferente dezvoltării profesionale doar în anul școlar 2023-2024.

 

Cum se activează cardul prima de carieră didactică

Pentru efectuarea de achiziții online la comercianții afiliați, cardul poate fi activat apelând numărul de telefon 021.207.27.27 și urmând pașii din meniul interactiv (însă doar dacă nu a fost activat în prealabil la un terminal POS, cu ocazia unei achiziții directe).

Pentru achiziții directe la la comercianții afiliați, cardul se activează la prima tranzacție, prin introducerea cardului în terminalul POS și tastarea codului PIN.

 

Ce sumă mai aveți pe card? Verificarea soldului

Pentru verificarea sumei pe care o mai aveți disponibilă din prima de carieră până la finalul acestui an școlar, puteți apela la numărul de telefon 021.207.27.27

La același număr de telefon puteți afla orice alte informații suplimentare și puteți afla sau schimba PIN-ul. Când sunați, țineți la îndemână cardul dvs. Pluxee. Veți avea nevoie de codul proxy al cardului, format din 12 cifre, înscris pe spatele cardului.

 

Unde se poate utiliza voucherul pentru carieră didactică?

Cu voucherul, puteți cumpăra serviciile și produsele enumerate mai sus doar de la furnizorii „afiliați” (firme, ONG-uri, instituții de stat) – doar dacă aceștia acceptă plata cu cardurile speciale.

Primele de carieră didactică și profesionale pot fi utilizate numai pe teritoriul României.

 

Cum se face plata cu voucherul de carieră didactică?

Plata poate fi făcută online sau la furnizor (în magazin sau la sediul furnizorului de servicii). Ambele variante sunt acceptate: plătiți prin internet, înscriind datele cardului (așa cum utilizați orice alt card pentru plăți online) sau plătiți prin POS (apropiind cardul de aparatul POS).

Primele pentru carieră didactică (sumele de pe card) nu pot fi utilizate pentru retragere de numerar.

 

Cât puteți cheltui din voucher/ prima de carieră didactică?

Puteți cheltui toată suma de 1.500 de lei, într-o singură tranșă sau în mai multe, la începutul anului școlar, pe parcurs sau la final, cu condiția ca cel puțin 1.050 de lei să fie justificați cu factură/ facturi care dovedesc că sumele au fost utilizate pentru dezvoltare profesională și nevoi profesionale.

Maxim 450 de lei îi puteți utiliza pentru cheltuieli pe care nu trebuie să le justificați cu facturi.

 

Ce trebuie să primiți în schimbul sumei cheltuite de pe cardul special pentru profesori?

Pentru banii pe care îi cheltuiți de pe cardul/ voucherul de carieră didactică pentru produse și servicii în sprijinul activității educaționale, solicitați și factură pe care să fie specificate clar serviciul sau produsul pe care l-ați cumpărat. Verificați înainte dacă furnizorul este furnizor afiliat.

În cazul cursului plătit cu cardul Prima de carieră didactică, trebuie să primiți certificat/ diplomă pe care să fie specificată perioada de desfășurare a cursului.

 

Ce tipuri de achiziții sunt eligibile folosind voucherul pentru profesori?

Voucherele pentru personalul de predare se pot utiliza doar pentru anumite categorii de cheltuieli:

 • Cursuri de pregătire profesională – pot fi cursuri online, față-în-față sau mixte. Ideal este să fie acreditate, dar nu este neapărat necesar.
 • Echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației – puteți cumpăra tabletă, telefon inteligent, ceas inteligent, computer (desktop sau laptop), imprimantă (inclusiv 3D), proiector, monitor,  cameră web, ochelari VR/ AR etc. – orice alte dispozitive care se pot folosi în procesul educațional. [Sursa] În unele cazuri, când produsele sunt mai scumpe, va trebui să completați suma din propriul buzunar.
 • Cărți de specialitate – pot fi manuale, compendii, enciclopedii, monografii în domeniul de specializare sau în domeniul psihopedagogic, în format tipărit sau în format electronic.
 • Cheltuieli pentru acoperirea cheltuielilor aferente nevoilor didactice individuale specifice ale cadrelor didactice – acestea pot fi: abonamente la reviste sau la servicii de publicare în reviste, abonamente la muzee și bilete la spectacole, abonamente la servicii online educaționale inclusiv muzee virtuale și acces la platforme/ programe de formare continuă online, rechizite școlare/ materiale didactice, echipamente și materiale consumabile pentru activități didactice (hârtie, markere, foi de flipchart, jocuri educaționale, recuzită pentru spectacole școlare etc.)

Sunt considerate infracțiuni:

 1. utilizarea cardului și primei de carieră didactică în alt scop decât cel prevăzut de ordonanța de urgență;
 2. solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul primei de carieră didactică sau pentru fracțiuni din aceasta;
 3. refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta măsura de susținere a activității didactice emisă pe suport electronic. Refuzul este justificat daca exista suspiciuni rezonabile privind autenticitatea măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic, identitatea dintre titularul măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic și beneficiarul acesteia;
 4. emiterea pe suport electronic a măsurii de susținere a activității didactice de către alte entități decât cele cu care Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene a încheiat contractul de achiziție publică;
 5. comercializarea suportului electronic al măsurii de susținere a activității didactice contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanța de urgență.

 

Decontarea primelor de carieră didactică. Documentele justificative pe care profesorii trebuie să le aducă la școală

Documentele justificative sunt foarte importante și trebuie să aveți grijă să le primiți din partea furnizorului de bunuri sau de servicii.

 1. Verificați în prealabil dacă furnizorul (vânzătorul) este furnizor afiliat.
 2. Asigurați-vă că produsul sau serviciul furnizat este eligibil – solicitați informații complete privind oferta și ceea ce va scrie pe factură.
 3. După ce faceți plata cu cardul special, fizic sau electronic/ online, solicitați și verificați cu atenție factura. Aceasta poate fi în format tipărit sau în format electronic. Păstrați factura, pentru orice eventualitate.
 4. Diplomele/ certificatele obținut în urma parcurgerii cursurilor le veți duce la școală/ universitate. Nu duceți certificate de la cursurile (gratuite) pe care le-ați parcurs la un alt furnizor decât cel la care ați plătit – certificatul dvs. și plata pe care ați făcut-o pot fi verificate automat sau prin sondaj.
 5. În cazul în care ați ales să utilizați o parte din bani pentru „nevoi didactice individuale” (cel mult 450 de lei pe an școlar), trebuie să întocmiți un referat în care să descrieți nevoia (de exemplu: progres în carieră/ informare/ participare în comunități virtuale de practică ale cadrelor didactice) și să indicați produsul/ serviciul achiziționat (de exemplu: dovada publicării unui articol într-o revistă educațională în perioada anului școlar curent). Duceți referatul semnat, împreună cu dovezile, la unitatea de învățământ. La un eventual control/ audit, acestea se vor corela cu dovada plății cu cardul care există la unitatea emitentă (furnizorul afiliat de la care ați achiziționat serviciul sau produsul).

Modalitatea de decontare a primelor de carieră didactică și a primelor de carieră profesională este prevăzută în Ordinul nr. 58/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 950/ 20.10.2023.

a) Pentru prima de carieră, cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat și din învățământul universitar de stat vor justifica cheltuielile prin prezentarea următoarelor documente:

Tip cheltuială Documente justificative Responsabil furnizare documente Responsabil colectare și arhivare documente
(i) Cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora Diploma de absolvire/ participare la curs, în care se menționează perioada de derulare a cursului Beneficiarul final (cadrul didactic) Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va conforma cu originalul copia documentului justificativ și o va arhiva, fizic sau electronic.
Dovada plății la unitatea afiliată Unitate emitentă Unitate emitentă
(ii) Cheltuieli pentru echipamente IT Dovada plății la unitatea afiliată Unitate emitentă Unitate emitentă
(iii) Cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora Dovada plății la unitatea afiliată Unitate emitentă Unitate emitentă
(iv) Un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice Referat Declarație pe propria răspundere semnată de către beneficiarul final, privind corelarea dintre produsul/ serviciul achiziționat și „nevoia didactică individuală specifică”, original – vedeți anexa* Beneficiarul final (cadrul didactic) Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va păstra originalul documentului justificativ și îl va arhiva, fizic sau electronic.
Dovada plății la unitatea afiliată Unitate emitentă Unitate emitentă

* Anexa

DECLARAȚIE

Subsemnata/ Subsemnatul, …, cu domiciliul în …, localitatea …, județul …, CNP …, având funcția de … la …, în calitate de beneficiar final personal didactic, cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică a fost cheltuit pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice.
Data………………….
Semnătura………………….

b) Pentru prima de carieră, personalul nedidactic din învățământul preuniversitar, precum și personalul nedidactic din învățământul universitar vor justifica cheltuielile prin prezentarea următoarelor documente:

Tip cheltuială Documente justificative Responsabil furnizare documente Responsabil colectare și arhivare documente
(i) Cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfășurarea, în condiții calitative cât mai bune, a activităților educaționale derulate în unitățile de învățământ de stat Diploma de absolvire/ participare la curs, în care se menționează perioada de derulare a cursului și din care să reiasă încadrarea cursului în tipologia și necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordinul ministrului educației nr. 6.322/2023 Beneficiarul final Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va conforma cu originalul copia documentului justificativ și o va arhiva, fizic sau electronic.
Dovada plății la unitatea afiliată Unitate emitentă Unitate emitentă
(ii) Alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale Documente care atestă conformitatea cu actele administrative emise de Ministerul Educației în baza art. 4 alin. (3) din ordonanța de urgență Beneficiar final Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va conforma cu originalul copia documentului justificativ și o va arhiva, fizic sau electronic.
Dovada plății la unitatea afiliată Unitate emitentă Unitate emitentă

 


Notă: Informațiile și sugestiile din acest material sunt orientative. Vă recomandăm să citiți informațiile dedicate de pe pagina Pluxee: https://www.sodexo.ro/produse/prima-de-cariera-didactica/ . De asemenea, vă recomandăm să consultați cu atenție Ordonanța de Urgență nr. 58 din 12 iunie 2023 publicată în MO 518/12.VI.2023, ordinul MIPE 3956/2023, publicat în MO 950/20.X.2023, precum și modificarea prin ordinul MIPE 5740/2023, publicat în MO 1035/14.XI.2023.

Potrivit actului normativ,

«Prima de carieră didactică se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională indiferent de natura acestora, acoperirea costurilor specifice pentru echipamente IT, cărți de specialitate precum și alte categorii de cheltuieli necesare inclusiv acoperirea unor nevoi didactice individuale specifice pentru personalul din învățământul preuniversitar, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat, aflate în activitate în anul școlar 2022-2023, precum și pentru personalul didactic având gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar, precum și pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar, aflat în activitate în anul universitar 2022-2023.»

«Personalul nedidactic din învățământul preuniversitar aflat în activitate în anul școlar 2022-2023 precum și personalul nedidactic din învățământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022-2023 beneficiază de o primă de carieră profesională acordată sub formă de cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfășurarea activităților educaționale desfășurate în unitățile de învățământ de stat în condiții calitative cât mai bune, precum și pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale, în limita unui plafon anual de 500 lei/ an școlar/ universitar, suportată din Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură și în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operațional.»


Contact: https://eduvox.ro/despre/