Echipa proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” caută noi membri, pentru comunitatea de profesioniști care are misiunea de a aduce un nou suflu sistemului românesc de învățământ.

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” este coordonat de Ministerul Educației Naționale, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Expertul CRED va elabora materiale educaționale, ghiduri metodologice, resurse educaționale multimedia (video, aplicații etc) sau programe pentru disciplinele opționale.

Ocuparea unei astfel de poziții necesită o experiență de minimum cinci ani în educație și expertiză dovedită în realizarea de resurse educaționale, precum cele menționate.

Pentru a putea fi informat(ă), la momentul lansării procedurii, despre concursul/ concursurile de selecție, vă rugăm să completați un formular de intenție și să atașați portofoliul dvs. online sau să oferiți un link către resursele create de dvs. Demersul poate fi asimilat unei preselecții pentru rolul de expert în cadrul proiectului CRED.
» Formular pentru intenția de participare ca expert în proiectul CRED

De asemenea, un al doilea chestionar urmărește să culeagă idei privind educația digitală:
» Chestionar privind utilizarea tehnologiilor deschise în educație la nivel național

Sursa: https://red.educred.ro