Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED diversifică oferta de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar primar și gimnazial prin cursul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”.

Astfel, proiectul CRED lansează un apel de selecție pentru funcția de formator RED (Resurse Educaționale Deschise). Cadrele didactice cu experiență în formare și în realizarea de resurse educaționale digitale sunt invitate să își depună candidatura pentru poziții de formatori pentru acest curs.

Pentru înscriere, accesați adresa www.educred.ro/red, selectați meniul „Înscriere formatori” și completați formularul aferent regiunii în care vă desfășurați activitatea, până la data de 3 mai 2022.

De asemenea, puteți să contactați sau să accesați site-ul Casei Corpului Didactic din regiunea în care vă desfășurați activitatea pentru a obține detaliile necesare completării dosarului de înscriere. La nivelul fiecărei Case a Corpului Didactic parteneră în proiectul CRED se lansează un apel de selecție. Doritorii pot să își depună dosarul la Casa Corpului Didactic coordonatoare a regiunii în care activează și să completeze formularele online corespunzătoare.

 Activitatea viitorilor formatori RED selectați în urma acestui apel se va desfășura în intervalul lunilor iunie 2022 – martie 2023.

Sursa: Proiectul CRED