Competiția Susțin educația financiară în comunitatea mea este o inițiativă educațională derulată de Junior Achievement la nivel național cu scopul de a încuraja învățarea noțiunilor financiar-bancare și de a evidenția instituțiile de învățământ de tip liceal care includ educație financiară în curriculum-ul școlar, prin activități formale și non-formale.

Participarea în competiție este deschisă tuturor liceelor și presupune:

  1. Înscrierea liceului prin completarea formularului https://jar.ro/inscriereABCdarbancar de către cel puțin unul dintre profesori și transmiterea, de către organizatori, a datelor pentru logarea elevilor în cursul online ABCdar bancar.
  2. Parcurgerea de către elevii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, a cursului digital ABCdar bancar, disponibil pe platforma JA Inspire (learn.ja.org) prin intermediul căruia beneficiază de informații esențiale despre gestionarea bugetului personal, economisire, tranzacții și instrumente moderne de plată;

Un liceu acumulează câte 10 puncte pentru fiecare elev care parcurge cel puțin 75% din curs.
Liceele care acumulează cele mai multe puncte prin participanții UNICI vor beneficia de premii cu valoarea totală de 3.000 de euro.

Premiile oferite vor fi folosite exclusiv pentru modernizarea școlii prin dotarea laboratoarelor, a claselor, achiziția de echipamente și resurse educaționale.

Calendar

  • Lansarea competiției: 11 martie 2019;
  • Parcurgerea cursului în scopul competiției: 11 martie – 19 aprilie 2019;
  • Centralizarea punctajelor: 20 – 25 aprilie 2019;
  • Premierea câștigătorilor: 22 mai 2019 (în cadrul Galei JA Hall of Fame, Ateneul Român).

Regulamentul este disponibil accesând următoarea pagina jaromania.org/documente/regulament-sustin-educatia-financiara-in-comunitatea-mea.pdf.

Sursa: jaromania.org/competitii/sustin-educatia-financiara-in-comunitatea-mea