Elevii din învățământul preuniversitar pot aplica pentru programul UB SEED – Sprijin Educațional pentru Elevii Defavorizați.

Dedicat elevilor de clasa a VII-a, programul UB SEED își propune să susțină prin activități educaționale și de formare, cursuri de mentorat și sprijin material, elevi proveniți din familii cu venituri mici aflate în medii defavorizate, care întâmpină dificultăți în dezvoltarea educațională din cauza lipsurilor materiale și financiare.

Programul urmărește promovarea echității sociale și asigurarea unui mediu incluziv pentru elevi și este consolidat printr-un parteneriat între Universitatea din București, Consiliul Național al Elevilor, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și World Vision România.

Programul va susține 60 de elevi care vor beneficia de cursuri online și de participarea la activități specifice. Mai mult, în funcție de performanțele și aptitudinile lor, 30 dintre acești elevi vor beneficia, în plus, de mentorat și sprijin material și/sau financiar.

Pentru a fi selectați în program, precum și pentru a beneficia în continuare de acesta, elevii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  1. Să aibă media de minim 7 pe întreg anul de studiu și de minim 8 la disciplina pe care își doresc să o aprofundeze;
  2. Să aibă maximum 30 de absențe nemotivate/an școlar și să fi finalizat toți anii școlari fără corigențe;
  3. Să facă dovada rezultatelor școlare prin raportarea notelor obținute la finalul fiecărui semestru;
  4. Să facă parte din familii dezavantajate care nu au realizat în cele trei luni de dinaintea depunerii candidaturii un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina dedicată programului UB SEED 2021.

Elevii își pot depune aplicația online, până cel târziu joi, 22 iulie 2021.

Sursa: newsletter UB
Imagine: Universitatea din București