Ministerul Educației începe procedura de selecție prin concurs a cadrelor didactice pentru Corpul național de experți în management educațional (CNEME). În Monitorul Oficial din 13 ianuarie a fost publicat Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3.016/09.01.2020 pentru aprobarea calendarului desfășurării concursului național de selecție a membrilor CNEME, seria a 15-a.

Calitatea de membru în cadrul corpului naţional de experţi în management educațional este o condiție obligatorie de participare la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale. Această calitate se certifică prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și Cercetării.

Calendarul desfășurării concursului pentru seria a 15-a de experți în CNEME prevede începerea procesului de selecție în data de 20 ianuarie 2020 și finalizarea acestuia în data de 20 martie 2020, după cum urmează:

20 ianuarie Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu.
20 ianuarie – 2 februarie Completarea formularului de selecţie online în aplicaţia informatică.
3 februarie  Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.
3 – 14 februarie Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat.
17 februarie Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei şi Cercetării lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.
17 – 24 februarie  Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
25 februarie  Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar
Afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor.
26 februarie – 3 martie  Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
26 februarie – 12 martie Soluţionarea contestaţiilor.

 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, este disponibilă aici: oldsite.edu.ro/index.php/articles/16623

Modificările la Metodologie sunt disponibile aici: isjdolj.ro/sites/default/files/metodologie_CNEME.pdf

Pagina principală a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional este la adresa cneme.edu.ro

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării (17.01.2020)
Sursa imaginii: edu.ro (17.01.2020)