O serie de cursuri interesante dedicate personalului didactic sunt disponibile an de an în ofertele furnizorilor de formare din diverse țări europene, la care participă profesorii din România, în majoritatea cazurilor prin programe finanțate de Comisia Europeană (Erasmus+).

Oferta pentru 2020 acoperă teme diverse, susținând atât dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice și directorilor de instituții școlare, cât și dezvoltarea instituțională și a comunității: învățarea bazată pe proiect, climatul instituției școlare, construirea unui mediu colaborativ, educația interculturală, motivația, comportamentul prosocial, mindfulness, tehnici și metode inovative în educație, instrumentele digitale în educație, robotică, gamification, evaluare școlară, tehnici de memorare, antreprenoriat, creativitate, gîndire critică, colaborarea cu părinții etc.

iDevelop, spre exemplu, este un furnizor de formare internațional specializat în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin promovarea, sprijinirea și furnizarea de activități de formare centrate pe nevoile, noile tendințe și schimbările continue pe care le suferă sistemul educațional.

Activitățile de formare implică sesiuni interactive și participative, într-o atmosferă prietenoasă. Metoda de formare aplicată în timpul cursului este combinația dintre: dovezi empirice, abordare de tip atelier, studii de caz, lucru în echipă, simulări tematice, utilizarea așa-numitelor mind-tools și dezbateri.

Cursurile oferite de iDevelop sunt susținute în Spania: Sevilia, Tenerife și Malaga. Calendarul orientativ al cursurilor poate fi consultat pe pagina: idevelopcourses.com/calendar

Catalogul extins de cursuri din toate țările Uniunii Europene și țări candidate se găsește pe platforma School Education Gateway, la adresa schooleducationgateway.eu/ro/pub/teacher_academy/catalogue.cfm

Pentru finanțarea integrală a deplasărilor și formării prin Erasmus+, instituția școlară trebuie să elaboreze un proiect de mobilitate și să aplice pentru un  grant; în România, finanțările europene Erasmus+ sunt gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Termenul limită pentru depunerea de aplicații este 5 februarie 2020, ora 13.00.

Apelul național pentru propuneri de proiecte Erasmus+ este disponibil aici: erasmusplus.ro/library/Apeluri/2020/Apel%202020_v20.12.2019.pdf (v. pg. 11 ș.u.)

Ghidul și formularele de candidatură pentru proiecte de mobilități (acțiunea cheie 1/ KA1) se găsesc aici: erasmusplus.ro/documente-candidatura

Sursa imaginilor: idevelopcourses.com