Asociația VeDem Just descrie procedura prin care opționalul de educație juridică poate ajunge în orice școală din România! VeDem Just încurajează elevii, părinții și profesorii să solicite această materie, având în vedere că există programă, suport de curs și se organizează instruire pentru specializarea profesorilor. Acest opțional s-a predat deja în mai multe unități școlare în anul școlar trecut, iar numărul lor s-a triplat în acest an. 

Disciplina „Educație juridică” se poate preda ca materie opțională în cadrul CDȘ – curriculum la decizia școlii. Poate fi vorba de o disciplină de sine stătătoare cu titlul „Educație juridică” sau „Elemente de drept”, ori un modul împreună cu o altă materie în cadrul unei discipline mixte, cum ar fi „Educație juridico-economică”, „Educație financiară și juridică” etc.

Programa  școlară se aprobă de către Consiliul de administrație al școlii, după consultarea Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor și structurii asociative a părinților. VeDem Just face o propunere de programă pentru materia „Educație juridică” ce poate fi descărcată de la adresa https://educatiejuridica.ro/ghiduri.

Cunoștințele legale/juridice vizează copiii care sunt în jurul vârstei de 14 ani, căci de această vârstă legea leagă începutul responsabilității penale și contravenționale. Ca urmare, materia se poate studia în gimnaziu (ex: clasele a VI-a sau a VII-a) sau la liceu (ex: clasele a X-a și a XI-a).

Mai multe informații puteți găsi la adresa: educatiejuridica.ro/edjuroptional

Sursa foto: educatiejuridica.ro