În 2022, eTwinning invită profesorii și elevii să-și reimagineze școlile și să reflecteze la elementele care fac ca mediul lor de învățare să fie unul frumos și durabil.

profesorii eTwinning sunt invitați să reflecteze, alături de elevi, la școala lor, în condițiile „noii normalități”, în care învățarea mixtă va juca un rol important. Învățarea mixtă descrie situația în care o școală, un profesor sau un elev adoptă mai multe abordări ale procesului de învățare, care cuprind, fără însă a se limita la acestea, medii, formate și spații fizice: cu prezență fizică, online, sala de clasă, în aer liber etc.

Profesorii și elevii sunt invitați să descopere frumusețea din mediul lor de învățare, la orice nivel și sub orice formă, și să o ducă la nivelul său cel mai înalt. Școlile frumoase și incluzive sunt concepute astfel încât să îi angreneze pe elevii din orice cultură, din medii defavorizate, cu orientări sexuale sau identități de gen diferite sau cu dizabilități. Școlile durabile sunt funcționale și accesibile, încorporează practici ecologice și creează condiții pentru a forma cetățeni sensibili la problematica de mediu.

Tema anuală va fi abordată în mod vizibil în timpul campaniei de primăvară și a campaniei Săptămânile eTwinning 2022, cu ocazia conferinței anuale eTwinning, din octombrie 2022, în publicația anuală eTwinning și în oferta de dezvoltare profesională.

Profesorii vor fi rugați să reflecteze în mod creativ, alături de elevi, la „școala lor de vis”: o școală care susține învățarea mixtă, educația pentru o dezvoltare durabilă, bunăstarea și incluziunea.

Elevii vor avea un rol activ și se vor implica în diferite acțiuni și activități, atât pentru a contribui la proiectarea mediului fizic al școlii, cât și pentru a-l transforma într-un spațiu care să le reflecte valorile.

Mai multe informații: etwinning.net/ro/pub/newsroom/highlights/etwinning-theme-of-the-year-20.htm

Sursa și imagine: eTwinning.net