Programul „Nouă ne pasă” și-a propus pentru acest an extinderea la 50 de centre after-school în școlile din comunitățile rurale din întreaga țară. Dacă până acum, zona de acoperire a celor 24 de centre a vizat partea de est și sud est a țării, pentru acest an, „Nouă ne pasă” va primi aplicații de la echipele de cadre didactice din întreg mediul rural.

Perioada pentru aplicațiile de proiecte este între 20.01 – 20.02.2020 și se poate face accesând https://nouanepasa.ro/aplicatii. În prima fază, va exista o analiză a proiectelor primite și se va face o preselecție, în urma căreia vor fi invitate echipele de dascăli să participe la un workshop de formare, dar care va avea și o componentă de recrutare. După acest workshop vor fi selectate cele mai bune 26 de echipe și integrate în programul „Nouă ne pasă”.

Ulterior, fiecare școală selectată primește o bursă anuală care acoperă cheltuielile pentru masa copiilor la școală, materialele didactice și plata profesorilor. Împreună cu profesorii sunt discutate și implementate metodele optime de predare, adaptate obiectivelor de integrare a copiilor în comunitatea școlară și motivarea acestora, precum și de recuperare a cunoștințelor restante.

Conform estimărilor noastre, în România sunt peste 200.000 de copii care ar avea nevoie de astfel de sprijin pentru un parcurs școlar concludent. Totodată, știm că în multe dintre aceste comunități există profesori și învățători cărora nu le sunt indiferenți acești copii și care doresc să-i ajute și dincolo de programul școlar. Apelul nostru li se adresează acestor cadre didactice, cu intenția ca împreună să ajutăm cât mai mulți copii”, a precizat Tudor Vlad, directorul programului.

În perioada 2016-2019, „Nouă ne pasă” a dezvoltat 24 de centre after-school ce asigură prin intermediul celor 139 de profesori implicați, activităţi de educaţie remedială pentru aproximativ 800 de copii din mediul rural care se află în pericol de abandon şcolar. Activitățile școlare presupun ore de educație remedială în grupuri mici de 4-10 elevi, unde profesorii intervin și sprijină copiii cu probleme educaționale și socio-financiare.

Construit pe ideea de a asigura condițiile necesare pentru ca elevii din comunitățile defavorizate să-și continue studiile, programul a înregistrat în timp scăderea ratei abandonului școlar în comunitățile rurale incluse în program. În plus, peste 600 de elevi au obținut rezultate mai bune la clasă, au primit consiliere psihologică și vocațională și au beneficiat de o masă caldă și de rechizite.

Despre programul Nouă ne pasă
Programul „Nouă ne pasă” a fost lansat de Fundația eMAG, în 2014, ca o serie de acțiuni prin care oferă resursele necesare pregătirii școlare unor comunități cu posibilități restrânse. Din 2016, FLANCO este partener în demersurile pentru reducerea abandonului școlar prin implementarea de centre after-school în zone rurale. În prezent, funcționează 24 de centre after-school, în care 800 de copii se pregătesc pentru a putea finaliza cel puțin ciclurile de învățământ obligatoriu.

Sursa: nouanepasa.ro