Ministerul Educației Naționale, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează, în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”.

În cadrul proiectului, Institutul de Științe ale Educației organizează selecția și contractarea experților pentru următoarele posturi:

1. Expert formator de formatori
MODULUL 1 –Specificul unui curriculum bazat pe competențe
Formatori de formatori modulul 1 – 2 posturi
MODULUL 2 – Inovație la nivelul disciplinelor
Matematică gimnaziu – 1 post
Informatică și TIC gimnaziu – 1 post
Educație plastică gimnaziu – 1 post
Educație muzicală gimnaziu – 1 post
Limba maternă (maghiară ) primar și gimnaziu– 1 post
Fizică gimnaziu – 1 post
Profesor învățământ primar – 2 posturi
Religie – 1 post
MODULUL 3 – Strategii de adaptare curriculară
Formator de formatori strategii de didactice adaptate copiilor cu dizabilități și/sau CES – 1 post
Consiliere și dezvoltare personală – 2 posturi
2. Expert multimedia – 1 post
3. Expert sisteme video educaționale – 1 post
4. Experți opționale integrate (inclusiv ADS) – 12 posturi

Candidații vor depune documentele la sediul Institutului de Științe ale Educației din Str. Știrbei Vodă nr. 37, București, 010102, România, până la data de 17.03.2020, ora 14.00.

Mai multe informații și termenii de referință pentru fiecare post se regăsesc pe pagina ISE: ise.ro/wp-content/uploads/2018/06/Anunt-experti_nr_169-28.02.2020.pdf
(Anexa-21-Cerere inscriere la concursAnexa-22-Declaratie disponibilitate)

Via: Institutul de Științe ale Educației