Revista de Pedagogie lansează un apel la contribuții (articole și/sau recenzii) adresat autorilor interesați de tematica numărului 1/2020, care va cuprinde articole din sfera educației, cu accent pe dinamica relației dintre educație și formare, respectiv piața muncii.

Sunt așteptate, cu prioritate, articole care abordează următoarele tematici:

  • rolul sistemului educațional în pregătirea pentru piața muncii – perspective, evoluții, programe și politici;
  • raporturi dintre parcursul educațional și cel profesional;
  • excluziune socială și acces în sistemele de educație, formare, ocupare (inclusiv, problematica tinerilor NEET);
  • formarea profesională inițială și continuă a cadrelor didactice.

Articolele și recenziile pot fi redactate în limba română sau în limba engleză (de preferat, în limba engleză).

Adresa la care se pot trimite propuneri este: revped@ise.ro

Calendarul este următorul:

  • 15 ianuarie 2020: rezumatul (200-250 de cuvinte), pentru articol SAU titlul, autorul și anul cărții, pentru recenzie;
  • 10 martie 2020: articolul și/sau recenzia aferente propunerilor acceptate.

Revista este indexată în CEEOL, Citefactor, Crossref, De Gruyter (IBZ și IBR), DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Google Academic și Ulrichsweb. Articolele a căror tematică vizează sistemul de învățământ superior pot fi indexate și în HEDBIB.

Mai multe informații despre acest număr se găsesc pe site-ul Revistei de Pedagogie: http://revped.ise.ro/apel-pentru-articole-revista-de-pedagogie-nr-1-2020/

Sursa: Colectivul editorial RevPed
Imagine: Stocksnap.io / autor: Davide Cantelli