„Introducere în teoria și practica Filosofiei pentru copii”

Nivelul I (începători)
Curs de formare continuă și dezvoltare profesională pentru profesorii din învățământul primar
București – 9 și 23 noiembrie 2019
Predat de lector univ. dr. Marin Bălan

Centrul de Formare în Filosofie din Facultatea de Filosofie, ca structură cu profil profesional, ştiinţific și educaţional, desfăşoară activităţi de formare în domeniul disciplinelor filosofice predate în învățământul pre-universitar. Filosofia pentru copii figurează, din 2013, în oferta centrală de discipline opționale, în curriculum la decizia școlii, pentru clasele a III-a și a IV-a, dar nu a ajuns încă să fie practicată în sala de clasă; acest lucru se datorează și faptului că profesorii din ciclul primar, de regulă, nu au finalizat programe de studii care includ cursuri de filosofie și, cu atât mai puțin, de Filosofie pentru copii.

Cursul propus de Centrul de Formare în Filosofie, în parteneriat cu Departamentul de Formare a Profesorilor din Facultatea de Psihologie și Științele Educației, este o inițiere în Filosofia pentru copii și vine în sprijinul profesorilor din învățământul primar care doresc să practice Filosofia pentru copii în școlile lor, fie ca disciplină opțională, fie ca metodă de predare / învățare în cadrul unor discipline cu statut obligatoriu; cum este, de exemplu, Educația civică (clasele a III-a și a IV-a).

Centrul de Formare în Filosofie are deja o bogată activitate în ce privește practica filosofiei pentru copii, organizând zeci de ateliere de filosofie pentru copii, atât în școli, la invitația unor cadre didactice, în cadrul Programului Național „Școala Altfel”, cât și în facultate, de Ziua Copilului, în cadrul Universității Copiilor (2017, 2018, 2019) etc. De asemenea, Filosofia pentru copii constituie un capitol în cursul de Didactica specialității (Filosofie) predat studenților Facultății de Filosofie înscriși la modulul psiho-pedagogic.

Ce oferă cursul de formare în Filosofia pentru copii Nivelul I (începători)?

 • Introducere generală: ce este și ce nu este filosofia pentru copii?
 • Structura unei lecții de filosofie pentru copii
 • Clasa de elevi și comunitatea de cercetare filosofică
 • Instrumente pentru dezvoltarea abilităților elevilor de a pune întrebări și a gândi critic
 • Aplicații practice

De ce să participați la acest curs de formare?

 • Participând la acest curs, deveniți capabili să începeți practicarea Filosofiei pentru copii cu elevii din clasa la care predați în prezent sau, cel puțin, să o folosiți ca metodă în predarea altor discipline obligatorii.
 • Prin filosofia pentru copii oferiți elevilor o nouă modalitate de învăța: cercetând. Ei vor înțelege că ideile lor au valoare, ca și ideile celorlalți; își vor da seama că nu trebuie să aibă întotdeauna dreptate; le va crește încrederea pentru a pune întrebări și a discuta; vor învăța să gândească critic, creativ, cu păs, prin dialog real. Oferiți o șansă de a se face auziți și elevilor considerați „tăcuți”, „neinteresați”, sau „dificili”.
 • Rolul filosofiei pentru copii în școală nu este să ademenească elevii spre filosofie, ci să-i ajute să-și îmbunătățească performanțele în matematică, științe, comunicare; să înlocuiască violența cu dialogul; să le pese de problemele celorlalți.

Când se desfășoară cursul de formare?

 • Cursul se desfășoară pe parcursul a două zile de sâmbată (9 și 23 noiembrie), de la ora 10.00 până la ora 14.00

Cine se poate înscrie?

 • Cursul este organizat exclusiv pentru profesorii cu licență în învățământul primar, afiliați în prezent la o unitate școlară din țară și desfășurând activitate didactică în acest an școlar (ca titulari sau suplinitori).
 • Numărul minim de locuri: 15.
 • Numărul maxim de locuri: 20.

Când se fac înscrierile?

 • Înscrierile se fac în perioada: 15-31 octombrie 2019.
 • Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere. În cazul ocupării locurilor înainte de data de 31 octombrie, înscrierile se vor sista. Anunțul va fi făcut pe site-ul facultății.

Cum se face înscrierea?

 • Înscrierea se face on-line. Se trimit prin email ( marin.balan@filosofie.unibuc.ro ), ca documente atașate, următoarele:
 1. Formular de participare – completat de participant (20191004_filosofie_Formular-de-înscriere-923.11.2019.pdf)
 2. Recomandare din partea conducerii școlii (director/ director adjunct)*
 3. Recomandare din partea inspectorului pentru învățământ primar**

Confidențialitatea datelor personale

 • Datele personale solicitate vor fi folosite numai în scopul organizării Cursului de formare din acest an și nu vor fi transmise unor terți.
 • Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email persoanei care a solicitat înscrierea.
 • Considerăm că persoanele care solicită înscrierea și cadrele didactice care semnează recomandările ne permit să folosim datele de contact puse la dispoziție (email, telefon) în legătură cu buna desfășurare a cursului din zilele de 9 și 23 noiembrie 2019. Dar aceste date de contact nu vor fi transmise unor terți.

Locație

 • Activităţile din cadrul cursului se vor desfăşura la sediul Facultății de Filosofie, sala „Tudor Vianu”
 • Adresa: București, Spl. Independenţei 204

Cum se ajunge la sediul Facultăţii de Filosofie?

 • metrou – staţia Grozăveşti
 • tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1 (10), 11, 35
 • autobuz:

– staţia Facultatea de Filosofie: 601
– staţia Podul Grozăveşti: 105
– staţia Pod Cotroceni: 123
– staţia Spitalul Universitar: 122126137138168, 226, 268368668
– troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96

Precizări finale

 • Acest eveniment nu beneficiază de niciun fel de finanțare; ca urmare, organizatorii nu preiau niciun fel de costuri personale ale participanților.
 • Nu se percepe taxă de participare.
 • Participanții vor primi un Certificat de absolvire a Cursului de formare continuă și dezvoltare profesională – nivelul I (începători) – din partea Facultății de Filosofie a Universității din București și a Departamentului de Formare a Profesorilor.

Persoană de contact
Lector univ. dr. Marin Bălan

 • Email: marin.balan@filosofie.unibuc.ro

* Recomandarea din partea conducerii școlii  (director / director adjunct) va conține:

 • Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la activitatea didactică şi la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare;
 • Precizări privind interesul / dezinteresul conducerii școlii în legătură cu introducerea Filosofiei pentru copii ca disciplină opțională în curriculum la dispoziția școlii și / sau folosirea ei ca metodă în predarea altor discipline școlare.

Va fi scrisă pe o coală cu antetul unității școlare respective; la sfârșit, data, ștampila unității școlare, semnătura directorului.

** Recomandarea din partea inspectorului pentru învățământ primar va conține:

 • Precizări privind activitatea didactică, mai ales, metodele folosite;
 • Precizări privind activitatea de perfecţionare: metodică şi ştiinţifică.

Va fi scrisă pe o coală cu antetul inspectoratului; la sfârșit, data și semnătura inspectorului pentru învățământ primar.


Sursa: filosofie.unibuc.ro/...
Imagine: commons.wikimedia.org/wiki/File:Circles_a_daireler_p4c.svg by Sarang