Conferința este organizată de Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Se adresează cadrelor didactice din învățământul primar clujean, dar și studenților specializărilor pedagogice.

Conferința va constitui un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale activităților didactice, precum și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici între cadrele didactice și se va centra, prioritar, pe creativitatea şi pe experienţa didactică, stimulând promovarea metodelor şi a mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare utilizate în procesul educativ actual. Acest scop conduce la menținerea unei comunicări deschise între actorii educaționali participanți și la implementarea unor noi strategii educaționale valorizate în cadrul conferinței, strategii care să faciliteze activitatea didactică în învățământul universitar și preuniversitar.

Așteptăm cu interes înscrierea dumneavoastră până la data de 2 octombrie 2022.

Pentru înscriere și pentru  mai multe detalii, accesați  site-ul conferinței:

https://edu.conference.ubbcluj.ro

Participanții la conferință vor primi diplomă de participare, iar materialele prezentate în cadrul secțiunilor vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit. Pentru înregistrarea participării, achitați taxa de 50 de lei (direct pe site), apoi accesați formularul de înscriere: https://edu.conference.ubbcluj.ro/inscriere/

Pentru informații:
Conf. univ. dr. Dana Amalia Jucan: dana.jucan@ubbcluj.ro
Asist. univ. dr. Denisa Moldovan: denisa.moldovan@ubbcluj.ro

Sursă și imagine: https://edu.conference.ubbcluj.ro