Ediția a XIX-a a Conferinței Naționale de Învățământ Virtual va avea loc pe data de 30 octombrie 2021.

Tema Conferinței Naționale de Învățământ Virtual „Marin Vlada” (2021) este „Învățământul românesc actual. Fără strategii coerente, cu atitudini și obiective învechite, versus bune practici”.

Lucrările conferinței se vor desfășura online, începând cu ora 10, și vor fi transmise live pe paginile ICVL CNIV, EduOnline, Radu Jugureanu .

Pentru această ediție, lucrările se trimit pe email, la radu.jugureanu@gmail.com . Termenul limită: 27 octombrie 2021.

Conferința nu are taxă de participare.

Ghid pentru tehnoredactare și șablon: eduvox.ro/wp-content/uploads/2021/10/CNIV2021_ghid_lucrare.doc

Aria tematică: Virtual Learning – Virtual Reality, Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions:

  1. (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii
  2. (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar
  3. (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar
  4. (Proiecte şi aplicaţii) – „Intel® Education” – Inovare în educație şi cercetare (propusă de Compania Intel)
  5. (Strategii, obiective, calitate) – Training si Management Educațional

Lucrările acceptate vor apărea pe platforma conferinței, în februarie 2022. Menționați în mesajul trimis dacă doriți să susțineți prezentarea în plenul conferinței – 30 octombrie 2021 (partea a II-a, începând cu ora 13).

Obiectivele asumate ale evenimentului anual CNIV sunt:

  • Promovarea și implementarea ideilor inovatoare în educația inițială și în formarea continuă, identificarea celor mai bune repere teoretice, inițiative, proiecte și programe educaționale cu o componentă elearning;
  • Promovarea și dezvoltarea cercetării științifice în domeniile elearning, software educațional și realitate virtuală prin promovarea spiritului colaborativ și cercetării în echipă, prin atragerea și includerea tinerilor în programele de cercetare și de dezvoltare a educației cu ajutorul tehnologiilor digitale;
  • Realizarea cadrului de manifestare a inițiativelor profesionale și de management ale comunității universitare și preuniversitare în direcția inovării educației și formării;
  • Intensificarea colaborării între elevi, studenți, profesori, pedagogi, psihologi și specialiști IT în activitățile de concepere, proiectare, elaborare și testare a aplicațiilor de software educațional;
  • Realizarea de activități concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piața muncii.

* * *

Cele 18 volume ale CNIV însumează peste 3000 de lucrări ale cadrelor didactice și specialiștilor din cercetare și din industrie, în domeniul elearning și instruire asistată de calculator.

Între anii 2003-2005, Conferința Națională de Învățământ Virtual a fost organizată la Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică. În perioada 2006-2018, Conferința Națională de Învățământ Virtual a fost un eveniment itinerant, desfășurat în centre universitare din țară, cu sprijinul unor instituții educaționale de prestigiu din România, la Constanța (2007, 2008), Iași (2009), Târgu-Mureș (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013 și 2014), Timișoara (2015), Craiova (2016), Sibiu (2017) și Alba-Iulia (2018), Satu-Mare (2019). Începând cu 2020, Conferința Națională de Învățământ Virtual se desfășoară online.

De 18 ani suntem activi cu proiectele CNIV & ICVL – Tehnologii de e-Learning în educație și cercetare, unind mediul universitar, mediul preuniversitar și firmele de IT din România, pentru un învățământ modern, de calitate, eficient și comparabil cu standardele internaționale. Nu a fost ușor, dar avem rezultate, și o comunitate ce ne-a urmat în toți acești ani de ÎNVĂȚARE, de testare, de experimentare, de succese sau insuccese. O comunitate de profesori, cercetători, psihologi, pedagogi, elevi, studenți, specialiști IT, ce ne-a inspirat în munca noastră, deoarece acest cadru al proiectelor CNIV & ICVL a fost creat pentru ei, pentru a ÎNVĂȚA împreună, și am ÎNVĂȚAT, astfel am trăit multe momente de fericire. ÎNVĂȚAREA E PUTERE! Și această atitudine te poate ghida la FERICIRE, în viață, în profesie, în gândire etc.” – dr. Marin Vlada (Universitatea din București) – inițiator și coordonator al evenimentelor CNIV-ICVL, președinte al Comitetului Științific CNIV în perioada 2003-2020.

Imagine: CNIV 2008, in memoriam - prof. Marin Vlada