Programul SNPA de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, nivel I,  va fi organizat în perioada februarie-iulie 2021.

Acest program de formare se adresează absolvenților studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor și care au obținut o specializare ce permite predarea disciplinelor: Gândire critică și drepturile copilului, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie democratică, în învățământul gimnazial. Verificarea eligibilității se face pe baza Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile şi specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2020, disponibil la adresa: titularizare.edu.ro/2020

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se va realiza pe baza unui interviu și a unui chestionar privind motivația, aşteptările şi compatibilitatea candidaţilor cu specificul competenţelor pentru profesia didactică. În contextul pandemiei COVID-19, interviul se va realiza online. Chestionarul va fi completat și trimis online înainte sau în timpul interviului. Chestionarul nu are rol de probă scrisă și nu va fi evaluat prin notă sau calificativ.

Parcurgerea programul de studii psihopedagogice nivel I în regim postuniversitar este posibilă doar în regim cu taxă. Pentru anul universitar 2020-2021, taxa de școlarizare este de 900 lei.  Taxa de  înscriere 80 de lei. Taxa de înmatriculare 100 lei.

Perioada de transmitere a dosarului: 20-28 ianuarie 2021.

Calendar:

  • Înscriere online: 20-28 ianuarie 2021
  • Interviu online: 10-15 februarie 2021
  • Cursuri și evaluări: 22 feb-5 iunie 2021
  • Înscrierea candidaților pentru examenul de absolvire: 5-14 iunie 2021
  • Examenul de absolvire se va stabili în intervalul: 28 iunie – 11 iulie 2021

Mai multe informații, calendar și fișă de înscriere: politice.ro/ro/inscrierea-la-programul-de-formare-psihopedagogica-regim-postuniversitar-nivel-i

Sursa: SNSPA, Facultatea de Științe Politice
Fotografie: fauxels, de la Pexels