Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, nivel I, va fi organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative în perioada octombrie 2021 – februarie 2022.

Acest program de formare se adresează absolvenților studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare și care au obținut o specializare ce permite predarea disciplinelor: Gândire critică și drepturile copilului, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie democratică, în învățământul gimnazial. Verificarea eligibilității se face pe baza Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2021, disponibil la adresa: http://titularizare.edu.ro/

Conform prevederilor legale în vigoare, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile de formare psihopedagogică de Nivel I este condiționată de absolvirea cu diplomă de licență sau echivalentă a uneia dintre următoarele categorii de studii:
a) studii universitare de licență;
b) studii universitare de master;
c) studii universitare de lungă durată;
d) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
f) studii universitare de scurtă durată.

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se va realiza pe baza unui interviu și a unui chestionar privind motivația, aşteptările şi compatibilitatea candidaţilor cu specificul competenţelor pentru profesia didactică. Chestionarul va fi completat și trimis online înainte de interviu. Chestionarul nu are rol de probă scrisă și nu va fi evaluat prin notă sau calificativ. Modul de realizare a interviului si data precisă vor fi anunțate candidaților în timp util.

Parcurgerea programul de studii psihopedagogice nivel I în regim postuniversitar este posibilă doar în regim cu taxă. Pentru anul universitar 2021-2022, taxa de școlarizare este de 900 lei.  Taxa de  înscriere 80 de lei. Taxa de înmatriculare 100 lei, iar taxa de susținerea a examenului de absolvire este 200 lei.

Perioada de transmitere a dosarului de înscriere (online – toate actele scanate într-un singur fișier pdf): 1-18 septembrie 2021.

Susținerea interviului se va realiza în intervalul 20-28 septembrie 2021.

Conținutul dosarului de  înscriere la Programul de formare psihopedagogică de Nivel I, în regim postuniversitar, precum și alte informații: http://politice.ro/ro/dppd/calendar-admitere-dppd-nivelul-1-postuniversitar-septembrie-2021

Sursa: SNSPA, Facultatea de Științe Politice, DPPD
Fotografie: fauxels, de la Pexels