A doua ediție a „Școlii de vară de știință și tehnologie de la Măgurele” va avea loc în perioada 24 august – 6 septembrie. Școala, organizată de institutele de fizică de pe platformă Măgurele și Universitatea din București, are un program adresat elevilor de liceu și un program adresat cadrelor didactice și consilierilor școlari din învățământul gimnazial și liceal.

Prin contribuția organizatorilor și a sponsorilor Școlii, participarea este gratuită.

Pentru elevi, Școala oferă acces la prelegeri, vizite pe platformă, activități recreative, excursii etc., precum și lucrul într-o echipă de elevi la o temă de inițiere în cercetare, coordonată de o echipă de mentori. În acest an, temele propuse abordează într-o manieră interdisciplinară subiecte din cadrul științelor mediului, inclusiv care vizează impactul antropic asupra biosferei.

Dintre temele pentru elevi propuse amintim: înțelegerea fenomenelor din atmosferă, a vremii, a fenomenele extreme, a climei a biometeorologiei; înțelegerea schimbărilor climatice la scara de timp geologică; fizica și chimia poluanților din aer, apă și sol, impactul acestor poluanți asupra sistemului nervos; impactul poluării asupra clădirilor; monitorizarea datelor de mediu și construirea unei stații meteo și de monitorizare a poluării; înțelegerea senzorilor folosiți în monitorizare și a metodelor de fabricație; colectarea datelor și programarea unor aplicații de vizualizare, dar și alte teme specifice platformei, despre laseri, galaxii, explorarea planetei Marte etc.

Nu în ultimul rând, ne propunem să învățăm să comunicăm aceste lucruri într-un mod cât mai accesibil și convingător pentru publicul larg, astfel am introdus și tematici dedicate jurnalismului științific, realizării unui film de animație, studiului terapiilor și a impactului artei teatrale în comunicare, precum și o temă privind antreprenoriatul pornind de la idei științifice.

Unele teme cer cunoștințe generale din partea elevilor, altele cer abilități specifice în zona de programare, electronică, scriere literară, grafică etc. Ne propunem, de asemenea, să avem o participare mixtă între elevi pasionați de știință ce urmăresc o dezvoltare personală în domeniile de știință, dar și elevi care vin din zone cu acces mai dificil la resurse educaționale de calitate. Aici avem în vedere programul ROSE al Ministerului Educației Naționale și lista de licee recomandată.

Pentru cadrele didactice, Școala oferă două secțiuni, una dedicată profesorilor STEM (de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, tehnologii etc.) și una dedicată profesorilor consilieri școlari. Pentru aceste programe, perioada de desfășurare este 2 – 6 septembrie, iar Școala oferă o serie prelegeri și de ateliere interactive în domeniile de specialitate, ale pedagogiilor inovative, abilitățile și carierele viitorului; vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele și din Universitatea din București; dezbateri pe marginea unor subiecte actuale din educație și consiliere și orientare în carieră; dar și participarea la monitorizarea și evaluarea activităților elevilor.

* * *

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele urmează unei serii de activități similare cu participarea cercetătorilor de pe platformă și a celor din Universitatea din București, reunite sub egida „Comunitatea Educație pentru Știință”, prin care, împreună cu cadrele didactice din preuniversitar, urmărim dezvoltarea ofertei pentru elevi.

Dintre activități: ateliere și conferințe pentru profesori, dezvoltarea de materiale didactice, lecții pentru elevi, cercuri de robotică, expoziții științifice, webinarii etc.

* * *

Detalii despre înscriere găsiți aici:
http://events.theory.nipne.ro/msciteh
www.facebook.com/mscitech

Video ediția 2018:  https://youtu.be/RabMOY1ksS0