Centrul Național eTwinning Malta organizează seminarul european eTwinning „Creative Learning Environments”, în perioada 28-30 aprilie 2022 – Paradise Bay Hotel, Cirkewwa, Malta.

În cadrul acestui eveniment de formare, României îi sunt alocate 4 locuri pentru cadre didactice.

Evenimentul se va desfășura față în față, în limba engleză. Se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și secundar, cu experiență limitată și medie în implementarea de proiecte de parteneriat școlar online eTwinning.

Cadrele didactice interesate să participe sunt invitate să verifice condițiile de eligibilitate și să completeze formularul de candidatură până la data de 18 martie 2022, ora 12:00:
https://etwinning.ro/apel-seminar-creative-learning-environments-malta/

Candidații eligibili trebuie:

  • să aibă cont pe platforma eTwinning la data completării formularului de candidatură;
  • să aibă competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC);
  • să aibă competențe de comunicare în limba engleză, având în vedere că seminarul se va desfășura în limba engleză;
  • să nu fi beneficiat de o altă finanțare eTwinning în ultimii 3 ani (de ex., evenimente naționale sau europene).

Selecția participanților se va face în ordinea primirii formularelor, dar respectându-se criteriile de eligibilitate menționate, precum și distribuția rural-urban și distribuția de gen. Costurile deplasării și participării la seminar vor fi acoperite din bugetul proiectului eTwinning 2022-2023.

Sursa: eTwinning România
Imagine: eTwinning.net