Fundația pentru Comunitate și MOL Romania Petroleum Products premiază zece profesori și antrenori care au descoperit tineri talentați și au avut grijă de ei la începutul carierei lor.

Pot fi nominalizați profesori, antrenori, pedagogi

  • care pregătesc, învață, educă, ajută copii și tineri cu vârste sub 18 ani, care organizează cercuri de specialitate, îndrumă activitatea extrașcolară a acestora, care sprijină cu devotament și cu eficiență lansarea lor pe drumul succesului;
  • care sunt capabili să acorde o atenție sporită acelor copii sau tineri a căror situație familială sau materială i-ar defavoriza în cursa pentru succes;
  • care au înființat unele foruri (competiții, întâlniri, cercuri, cluburi, asociații etc.) cu un rol semnificativ în dezvoltarea tinerilor, în punerea în valoare a talentului lor;
  • care, prin calitățile lor umane și profesionale, au câștigat de-a lungul unei cariere de mai multe decenii aprecierea comunității locale și a specialiștilor din domeniul lor de activitate.

Fiecare premiant va primi un trofeu, o diplomă și o sumă de bani. Consiliul va avea în vedere contribuția mentorului la succesele celor pregătiți de el.

Orice persoană poate să facă o nominalizare, atât în nume propriu, cât și în numele unui grup.

Nominalizarea trebuie să conțină numele și datele persoanei nominalizate (adresa poștală, e-mail, telefon, numele instituției în care își desfășoară activitatea), cât și o justificare care să conțină cele mai importante rezultate obținute de copiii și tinerii pregătiți de el, precum și momentele de vârf ale carierei sale.

Dintre cei nominalizați, Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate va alege zece personalități din domeniul sportului, artelor, culturii și a științelor, care vor obține Premiul Mentor pentru excelență în educație. Fiecare premiant va primi un trofeu, o diplomă și o sumă de bani. Consiliul va avea în vedere contribuția mentorului la succesele celor pregătiți de el.

Nominalizările se pot face online, prin site-ul Fundației Pentru Comunitate, până la data de 31 decembrie 2022.

Mai multe informații și formular de nominalizare: pentrucomunitate.ro/ro/program/premiul-mentor-pentru-excelenta-in-educatie-2022

Sursă și imagine: Fundația pentru Comunitate