Descriere generală

Bursele pentru tineri cercetători ICUB sunt burse rezidențiale postdoctorale de 3-12 luni destinate tinerilor cercetători performanți din toate domeniile de cercetare. Programul de burse este un program de perfecţionare pentru tinerii cercetători în cadru instituţionalizat.

Obiective

Promovarea excelenței în cercetare, creșterea numărului de publicații și a vizibilității internaționale a ICUB, crearea unui mediu competitiv interdisciplinar care să furnizeze un model pentru restul comunității academice din Universitatea din București.

Criterii de eligibilitate

Candidații la bursele pentru tineri cercetători trebuie să aibă deja titlul de doctor, obținut cu maximum 5 ani până la momentul depunerii aplicației și să fi făcut deja dovada capacității de a lucra cu succes ca cercetători independenți (prin participarea la conferințe internaționale, colocvii, școli de vară, burse sau stagii de cercetare și prin publicații în reviste de circulație internațională, cu vizibilitate în domeniul din care provin). În cazul cercetătorilor cu două doctorate, se ia în calcul doctoratul relevant pentru domeniul de cercetare propus în aplicație. Bursele se adresează cu precădere candidaților care nu au deja un post permanent în cercetare sau în învățământul superior și presupun funcționarea, cu normă întreagă, în cadrul ICUB.

Nu pot candida pentru aceste burse persoane care au o relație contractuală de muncă cu Universitatea din București.

Candidații care au posturi permanente la alte instituții vor trebui să prezinte acordul instituției respective pentru perioada în care funcționează ca bursieri ICUB.

Anunțarea bursei și sistemul de selecție

Bursele se anunță pe pagina de web a ICUB, precum și pe listele specializate. Aplicațiile se primesc permanent, dar cele depuse de la 1 ianuarie până la data de 31 mai se vor juriza în panelul din luna octombrie/ noiembrie, iar cele depuse de la 1 iunie până la 31 decembrie se vor juriza în panelul din luna aprilie/ mai.

Aplicațiile pot fi trimise prin e-mail, pe tot parcursul anului, la adresa office@icub.unibuc.ro, specificându-se secțiunea ICUB în cadrul căreia se candidează.

Informații

Candidații interesați sunt invitați să consulte pachetul complet de informații la următorele adrese web:
http://icub.unibuc.ro/index.php/application/icub-fellowship-for-young-researchers
si
http://icub.unibuc.ro/images/Download/Burse-ICUB-pentru-tineri-cercetatori.pdf