Pentru a încuraja cooperarea științifică internațională, Societatea japoneză pentru promovarea științei (JSPS) anunță oportunitățile de burse pentru cercetători.

JSPS oferă oportunități într-o paletă largă, destinate mai degrabă persoanelor care pot demonstra deja rezultate semnificative în activitatea de cercetare științifică: de la programe de vară la programe strategice pentru tinerii cercetători cu studii pre/ post-doctorale și programe dedicate post-doctoranzilor.

Pentru cei interesați, mai multe informații se găsesc pe pagina FSPS: www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/

Broșura sintetică se poate consulta pe pagina www.jsps.go.jp/j-inv/brochure/data/2020_fellowships_leaflet_e.pdf

Sursa: UEFISCDI
Sursa imaginii: broșura JSPS (ianuarie 2020)