[via iTeach / suntprofesor.ro]

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu va organiza, în 2019, în premieră, conferința internațională „Educația dincolo de criză: noi abilități, drepturile copiilor și contexte de predare”.

Organizarea celei de-a 19-a Conferințe Internaționale Bienale ISATT a fost câștigată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul ULBS, în urma unui proiect extrem de apreciat de comunitatea academică internațională.

Conferința bienală ISATT 2019, de la ULBS, “Educația dincolo de criză: noi abilități, drepturile copiilor și contexte de predare” – “Education beyond the crisis: new skills, children’s rights and teaching contexts”, cuprinde priorități tematice, precum predarea și învățarea în societatea contemporană, resurse educaționale deschise, oportunități de învățare în clasă și în afara clasei, educația profesorilor experiențe și provocări sau educația într-o lume multiculturală.

ISATT este o asociație internațională a profesorilor, fondată în anul 1983, având ca obiectiv major focalizarea cercetării educaționale asupra creșterii calității predării dar și a competențelor profesorilor – identității, rolurilor, activității educaționale şi contextelor în care se desfășoară. Asociația acționează ca un forum care promovează, discută și diseminează valoroase rezultate ale cercetării educaționale ce pot contribui la redefinirea cunoașterii în acest domeniu sensibil și de o importanță majoră.

Lucrările conferinței sunt deschise specialiștilor în educație, instituțiilor, companiilor, instituțiilor de cercetare-dezvoltare, administrației publice, experților, doctoranzilor, studenților și tuturor celor interesați de domeniul educațional.

Pentru înregistrare ca participant: isatt2019.org/instructions.php (termen limită: 6 mai 2019).

Toate informațiile sunt disponibile pe website-ul Conferinței: isatt2019.org