Scientix caută profesori dinamici, motivați și creativi pentru a se alătura grupului de ambasadori Scientix selectați în rundele anterioare ale proiectului. Ambasadorii Scientix sunt cadre didactice care sprijină diseminarea Scientix, precum și schimbul de practici și cunoștințe în domeniul educației STEM.

Ambasadorii Scientix contribuie la desfășurarea și promovarea activităților Scientix la nivel național și joacă un rol activ în sprijinirea inovației în educația STEM în țările lor. Activitatea lor este esențială pentru extinderea și consolidarea unei comunități ale cărei valori fundamentale rezidă în schimbul de bune practici la clasă, în special în zona STEM, și asigurarea faptului că elevii au abilitățile necesare pentru a deveni adulți de succes.

În prezent, rețeaua de ambasadori Scientix este formată din 916 ambasadori activi și dorește să se extindă. Apelul este deschis profesorilor din orice țară din lume, iar termenul limită pentru depunerea cererii este 27 februarie 2022, ora 23.59.

Dacă doriți să participați,

* * *

Scientix promovează și susține o colaborare la nivel european între profesori STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), cercetători în domeniul educației, decidenți în politici și alți profesioniști din domeniul educației STEM.

În România, punctul național de contact Scientix este la Universitatea din București.

Sursa și imagine 1: scientix.eu/call-for-sa-2021-2022
Imagine 2: etwinning.net/is/pub/newsroom/highlights/friends-of-etwinning-scientix.htm